نمایش لیست تمامی سطح دسترسی های در فعال در وردپرس

نمایش لیست تمامی سطح دسترسی های فعال در وردپرس به نام خداوند جان و خرد با این تکه کد شما می‌توانید یک لیست از سطح دسترسی های فعال در وردپرس را نمایش دهید. کاربرد این لیست برای نمایش در فرم ثبت نام و جستجو توسط کاربران و فیلتر مطالب و …. است. ( توابع و

اضافه یا حذف سطح دسترسی کاربران وردپرس

اضافه یا حذف سطح دسترسی کاربران وردپرس به نام خداوند جان و خرد در وردپرس به ساده ترین شکل ممکن میتوانید سطح دسترسی (roles) های وردپرس را حذف یا اضافه کنید. تکه کد اول سطح دسترسی manager را اضافه میکند. و تکه کد دوم چند سطح دسترسی جدید ایجاد میکند. نکته: در هنگام حذف یک

نمایش لیست بایگانی

نمایش لیست بایگانی به نام خداوند جان و خرد کد زیر را در هر کجای پوسته وردپرس که بخواهید میتوانید قرار دهید. در همانجا لیست بایگانی سایت شما نمایش داده خواهد شد. ( توابع استفاده شده در این تکه کد ) wp_get_archives, wp, نمایش لیست بایگانی

نمایش تمامی Post Type ها در بایگانی وردپرس

نمایش تمامی Post Type ها در بایگانی وردپرس به نام خداوند جان و خرد برای نمایش تمامی Post Type ها در بایگانی این کد php را در فایل functions.php پوسته وردپرس خود قرار دهید.   ( توابع و هوک های استفاده شده در این تکه کد ) request, add_filter, _n, نمایش تمامی Post Type ها

ساخت بایگانی زیبای ماه ها جدا شده توسط سال در وردپرس

ساخت بایگانی زیبای ماه ها جدا شده توسط سال به نام خداوند جان و خرد این تکه کد را به فایل functions.php قالب وردپرس خود اضافه کنید تا لیست بایگانی زیبایی داشته باشید. یادتون نره که تکه کد دوم رو باید در بخشی از قالب که می‌خواهید لیست بایگانی نمایش یابد قرار دهید. تکه کد

ایجاد محدودیت نمایش تنها ۱۲ ماه برای ویدجت بایگانی

ایجاد محدودیت نمایش تنها ۱۲ ماه برای ویدجت بایگانی به نام خداوند جان و خرد این تکه کد را به فایل functions.php پوسته وردپرس خود اضافه کنید پس از آن ویدجت بایگانی شما محدود به نمایش ۱۲ ماه می‌شود. اگر add_filter درون تکه کد اول را با add_filter تکه کد دوم جایگزین کنید این فیلتر

اضافه کردن custom post types به صفحه بایگانی

اضافه کردن custom post types به صفحه بایگانی به نام خداوند جان و خرد با اضافه کردن این تکه کد به فایل functions.php پوسته وردپرس خود میتوانید post type های جدیدی به بخش بایگانی خود اضافه کنید. ( توابع و هوک‌های وردپرس استفاده شده در این تکه ) query, query_vars, get_post, get_posts, is_category, is_tag, add_filter,